Exit Click to leave site immediately

Czy znasz kogoś, kto doświadcza przemocy cyfrowej?

Korzystanie z telefonów, mediów społecznościowych, aparatów, kamer lub innych środków technologicznych w celu wyrządzania krzywdy lub sprawowania kontroli jest przemocą cyfrową. Nawet jeśli dochodzi do niej „tylko” w Internecie, jej skutki są realne.

Przemoc cyfrowa jest często tylko jedną z wielu form przemocy domowej. Jeśli telefon lub poczta e-mail są kontrolowane, rozmowa lub udzielanie informacji może być niebezpieczne. Pomóż osobie doświadczającej przemocy znaleźć bezpieczny sposób na poszukanie pomocy.

Co możesz zrobić?

Pomoc dla specjalistów

Sprawcy przemocy wykorzystują technologię do nadużyć fizycznych, seksualnych, psychicznych lub finansowych. Mogą na przykład włamać się do telefonu lub korzystać z mediów społecznościowych, aparatów, kamer i innych środków technologicznych w celu wyrządzenia krzywdy lub sprawowania kontroli.

Zapoznaj się z naszymi wskazówkami dotyczącymi tego, jak rozmawiać z osobami pokrzywdzonymi o przemocy w rodzinie. Możesz być pierwszą osobą, której kobieta zwierza się z doświadczania przemocy, więc nie ponaglaj jej. Bardzo ważne jest, by jej wysłuchać i uwierzyć.

Najlepiej niech odwiedzi ten serwis internetowy lub skontaktuje się z nami bezpośrednio. Możesz udzielić jej potrzebnego wsparcia, udostępniając znajdujące się w tym serwisie informacje o przewodnikach po zabezpieczaniu urządzeń i kont, a także wyjaśniając, kim jesteśmy i czego może się spodziewać, gdy do nas zadzwoni.

Do obowiązków niektórych specjalistów należy udzielanie wsparcia i zapewnienie ochrony kobietom i dzieciom doświadczającym przemocy domowej lub nią zagrożonym. Upewnij się, że rozumiesz swoje obowiązki, a także zasady i procedury stosowane przez Twoją organizację w celu rozpoznawania przemocy i wspierania osób jej doświadczających.

Historie sukcesu
Natasha
Susan
Ellen

Dowiedz się więcej o technologii

Skorzystaj z tego słownika, aby dowiedzieć się więcej o technologii.

Skorzystaj z naszego słownika