Exit Click to leave site immediately

Refuge jest największą organizacją oferującą specjalistyczną pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

W 2017 roku, w odpowiedzi na przytłaczające doniesienia o przemocy cyfrowej otrzymywane od kobiet korzystających ze świadczonej przez nas pomocy, powstał specjalistyczny zespół wsparcia technicznego Refuge. Codziennie udzielamy pomocy około 1594 kobietom, które są śledzone, monitorowane i nękane przez sprawców przemocy, używających nowoczesnych technologii jako narzędzi do sprawowania kontroli i stosowania przymusu. Chronimy kobiety przed przemocą cyfrową, a także pomagamy osobom nią dotkniętym bezpiecznie korzystać z technologii i odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Ekspercki zespół wsparcia technicznego Refuge ocenia ryzyko i tworzy dostosowane do indywidualnych potrzeb plany bezpieczeństwa dla ofiar przemocy cyfrowej i ich dzieci.

Obejmuje to:

  • Ochronę kobiet przed zagrożeniami technologicznymi i pomaganie im w zabezpieczaniu swoich urządzeń i kont.
  • Zapewnienie prywatności lokalizacji i zapobieganie przemocy w Internecie, do której dochodzi za pośrednictwem mediów społecznościowych i komunikatorów.
  • Sprawdzanie urządzeń lub kont kobiet i dzieci pod kątem wszelkich nietypowych działań, upewniając się, że zostały one zresetowane i zabezpieczone.
  • Wspieranie osób dotkniętych przemocą cyfrową w domaganiu się od operatorów serwisów internetowych usunięcia obraźliwych treści oraz w zgłaszaniu ich na policję.
  • Możemy pomóc osobom dotkniętym przemocą stworzyć „bezpieczne” metody kontaktu tak, aby nie zaalarmować agresora żadnym podejrzanym działaniem, a jednocześnie zadbać o swoje bezpieczeństwo.
  • Możemy pomóc kobietom w zbieraniu dowodów przemocy cyfrowej w przypadku podania agresora do sądu.

Nie jesteś sama

Refuge może Cię wesprzeć w każdej sytuacji. Jesteśmy tu dla Ciebie.

W zakładce Pomóż ofiarom przemocy na naszej stronie można przeczytać historie wspieranych przez Refuge osób, które doświadczyły przemocy cyfrowej.